Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Undead + UnluckUndead + UnluckUndead + Unluck
Undead + UnluckUndead + Unluck
Undead + UnluckUndead + Unluck
Undead + Unluck
Undead + UnluckUndead + UnluckUndead + Unluck
Undead + UnluckUndead + UnluckUndead + UnluckUndead + Unluck
Undead + UnluckUndead + Unluck